Start of Photographos Backstrretch -->
MENU


Derk van Uum is ontwerper van binnen- en buitenmeubilair,
daarnaast ontwerpt hij voor opdrachtgevers met een specifiek probleem dat om een eenmalige oplossing vraagt
zoals de diverse meubels voor winkelinrichting, kantoren, horeca, en voor particulieren.
Deze producten zijn vaak eenmalig en hebben een exclusief karakter.
De producten, vanuit een eigen probleemstelling, zijn kleine tot middel grootte series en worden in het atelier gemaakt.

Kenmerkend voor van Uum zijn werk is dat er steeds drie uitgangspunten een rol spelen in zijn ontwerpen:
Het materiaal, de functie en de vormgeving. Het materiaal is vrijwel altijd vooraf een gegeven,
meestal aluminium en soms gecombineerd met een ander materiaal, hout of kunststof.
De keuze van materiaal wordt gemaakt vanuit een persoonlijke voorkeur.
Echter door de zorgvuldige manier van bewerken en behandelen en mede doordat de technische mogelijkheden
worden uitgebuit in relatie tot het gebruik,
spreekt er ambachtelijkheid uit en ontstaat er bij de gebruiker een herkenbaar gevoelde fascinatie
en wordt de keuze vanzelfsprekend.

De functionele problematiek wordt op een wijze opgelost die altijd verrast, op het eerste gezicht is de functie zo
vanzelfsprekend dat je er makkelijk aan voorbij zou gaan. In tweede instantie zie je dat hierin naar een eenvoudige,
vanzelfsprekende oplossing gezocht is.
Belangrijk hierbij wel is dat het iets vernuftigen, er net iets anders gebeurt, iets origineels.

Opvallend is ook de vanzelfsprekende eenheid van zijn producten. Zowel binnen een product als binnen
de hele collectie. Dit komt niet alleen door de keuze van het materiaal,
maar ook in belangrijke mate door zijn streven naar eenvoud als een belangrijk vormgevend uitgangspunt.
Buiten de eenvoud is van Uum steeds op zoek naar een signatuur binnen de producten als essentieel onderdeel
van de vormgeving.
Deze signatuur omschrijven is als goede wijn omschrijven, nogal ondoenlijk en subjectief.
Maar toch, dan heeft het voor mij een nuchtere industrieel aandoende smaak,
stevig en robuuste vorm maar waarbij op mysterieuze wijze het gracieuze dominant is.

Marcel Alberts Hoofddocent afdeling: product ontwerpen, HKU Utrecht .