VAN UUM Design Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van van Uum gevestigd te Lathum
Versie geldig vanaf december 2020

 1. Algemeen
  1.1 De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van vanuumwebshop.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-betalingsvoorwaarden akkoord gaat.Van Uum behoudt zich het recht voor zijn leverings-en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Van Uum garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 In het kader van de regels van koop op afstand zal van Uum bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% btw.
 4. Zichttermijn.
  De afnemer heeft het recht binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd.
 5. Afbeeldingen en specificaties.
  Alle afbeeldingen en specificaties gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Overmacht.
  6.1 Van Uum is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen.Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers en ziekte gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 7. Aansprakelijkheid.
  Van Uum is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 8. Eigendomsvoorbehoud.
  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 9. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.